مشاوره تاسیس آموزشگاه (با ارائه مدرک بین المللی)

دوره مشاوره تاسیس آموزشگاه در تبریز جهت تاسیس آموزشگاه در ایران و خارج از ایران  ارائه مدرک جهت تاسیس آموزشگاه برای اولین بار در استان آذربایجانشرقی 

جزئیات دوره آموزشی

دوره ی مربیگری ( پداگوژی)با ارائه مدرک بین المللی

دوره ی مربیگری ( جهت تدریس در مدارس غیر دولتی ، آموزشگاهها ، مهد کودک ها و... ) این دوره عمومی بوده و شامل همه رشته ها میباشد

جزئیات دوره آموزشی

اولین  قبلی  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  13  بعدی  آخرین